Khỏe

Diện mạo gia đình từ khắp nơi trên thế giới

14:00 | 28/06/2017

 Gia đình đặt trong bối cảnh đương đại đang thay đổi không ngừng và có nhiều diện mạo mới mẻ. Có những gia đình truyền thống và cũng có những gia đình làm thay đổi quan niệm truyền thống, dù vậy, điểm chung chính là sự gắn kết - yếu tố làm nên một gia đình.

có thể bạn quan tâm