Chia sẻ

Nên đưa cho mẹ chồng bao nhiêu tiền ăn mỗi tháng?

10:30 | 22/03/2017

 Tôi phản đối ý kiến của chồng, việc đưa hết lương cho bố mẹ là bất hợp lý. Tôi nghĩ nên đưa, nhưng cũng giữ phần còn lại để tích trữ, gửi sổ còn lo chuyện sinh con, nuôi con.

có thể bạn quan tâm

Nên đưa cho mẹ chồng bao nhiêu tiền ăn mỗi tháng?

10:30 | 22/03/2017

 Tôi phản đối ý kiến của chồng, việc đưa hết lương cho bố mẹ là bất hợp lý. Tôi nghĩ nên đưa, nhưng cũng giữ phần còn lại để tích trữ, gửi sổ còn lo chuyện sinh con, nuôi con.