Muốn mặc đẹp, hãy trả lời 5 câu hỏi này trước khi ra khỏi nhà

Muốn mặc đẹp, hãy trả lời 5 câu hỏi này trước khi ra khỏi nhà

Phụ nữ luôn bị gắn với các mác 'lề mề' trước khi ra khỏi nhà. Nhưng có điều, chúng ta vẫn hay phạm phải một số lỗi thời trang cơ bản, bởi không phải tất cả thời gian đó chúng ta chỉ ngồi trước gương để chỉnh trang, hoặc ngồi trước gương mà thắc mắc không biết nên chỉnh trang lại cái gì dù vẫn thấy mãi không phù hợp. 

Được quan tâm