Tag: tong-thong-my

Cử tri xếp hàng dài cả km bỏ phiếu ở New York

08:40 | 09/11/2016

  Nhiều cử tri ở New York, trung tâm tài chính của Mỹ, đến đây không phải vì hào hứng với một ứng viên nào mà chỉ là sợ hãi về viễn cảnh ứng viên còn lại sẽ đắc cử.