• Xót thương cho những bệnh nhân tâm thần bị xiềng xích tại Indonesia

    Xót thương cho những bệnh nhân tâm thần bị xiềng xích tại Indonesia

    3 năm trước

    Xung quanh một khu nhà nằm ở Quỹ Galuh, Indonesia với không gian đặc quánh mùi nước tiểu và phân người, có những người đàn ông và đàn bà đang nằm trên những chiếc giường tạm làm từ gỗ. Rất nhiều trong số đó bị trói chân bằng những sợi xích sắt trông rất thương tâm.

Được quan tâm