Sóng hấp dẫn và hấp lực của Hoàng Quyên

Sóng hấp dẫn và hấp lực của Hoàng Quyên

Hoàng Quyên đặt tên album của mình là Sóng Hấp Dẫn có phần nào đó hợp lý (mặc dù nhan đề này vốn không thực sự “hấp dẫn” cho lắm). Xuất hiện lần đầu tiên trong Một Khúc Sông Hồng (2010) – một album tuyển tập của Lê Minh Sơn, tính đến nay Hoàng Quyên đã xuất hiện trong nhiều chương trình và có trong tay nhiều album, nhưng giọng ca của cô vẫn chưa thực sự “kết nối” được với khán giả đại chúng.

Được quan tâm