Tag: ngay-tet

Tết này, mong anh đừng say!

07:00 | 21/01/2017

 Hôm qua anh hỏi em: “Tết nay em ước gì, thích gì để anh mua cho nào.” Nếu là vào những dịp khác thì em sẽ xúc động bảo anh mua cái này cái nọ đấy. Nhưng tết thì em chỉ mong một điều đơn giản thôi: Mong anh đừng say.