đồ ăn-Bị khách phản ánh suất cơm mua online quá tệ hại, chủ bếp nổi tiếng Hà Nội vào xin lỗi nhưng chỉ làm mọi người nổi giận