đặc sản-Hoa kim châm giá nửa triệu đồng một kg vẫn 'cháy hàng'