Tag: co-tien

Chồng bảo phải có tiền mới hạnh phúc

14:00 | 14/09/2016

 Anh nói: "Ngày xưa tao cưới vì mày làm trường đại học", rồi còn nói cuộc sống giờ có tiền là có hạnh phúc, không tiền thì đừng nói tới hạnh phúc.