Tag: co-tien

Chồng bảo phải có tiền mới hạnh phúc

14:00 | 14/09/2016

 Anh nói: "Ngày xưa tao cưới vì mày làm trường đại học", rồi còn nói cuộc sống giờ có tiền là có hạnh phúc, không tiền thì đừng nói tới hạnh phúc. 

Zone Tag : Depplus Universal TAG -->