co cứng-Càng khấn càng mất lộc, ốm đau bệnh tật tai ương kéo đến nếu đặt 6 món này lên bàn thờ