An Giang-Vẻ đẹp cây thốt nốt trái tim ở An Giang trước khi bị chặt lá