Tag: Barack-Obama

Sao làm gì trước khi nổi tiếng? (P2)

14:00 | 16/10/2013

Trước khi trở thành những ngôi sao nổi tiếng thế giới, họ đã phải trang trải cuộc sống của mình bằng việc làm những công việc bình thường với đồng lương ít ỏi.