Những người phụ nữ không có hoa ngày 8-3

Những người phụ nữ không có hoa ngày 8-3

Ngày 8-3, một nửa thế giới hân hoan trong niềm hạnh phúc, những món quà, những bó hoa, những lời chúc tụng. Nhưng vẫn còn đó những cảnh đời vất vả, mà với họ một món quà nhỏ trong ngày tôn vinh phụ nữ cũng là điều xa xỉ.

Được quan tâm