Khảo sát 20 nước: Đàn ông Việt Nam là nhóm duy nhất đề cao ngoại hình của một cô gái hơn là tính cách

Khảo sát 20 nước: Đàn ông Việt Nam là nhóm duy nhất đề cao ngoại hình của một cô gái hơn là tính cách

Một khảo sát mới đây về người dân đến từ 20 quốc gia trên thế giới cho thấy Việt Nam là đất nước duy nhất đánh giá diện mạo của người khác giới cao hơn nhân cách của họ.

Được quan tâm