Đánh bại Melbourne, Vienna trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới

Đánh bại Melbourne, Vienna trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới

Theo một khảo sát mới nhất, thủ đô của nước Áo đã vươn lên vị trí đầu bảng, trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới. Cả London và New York đều không có tên trong Top 40. Còn thành phố tệ nhất là thủ đô Damascus của Syria.

Được quan tâm