Quán phở đông nườm nượp, chủ phải dùng cân tính thịt cho khách ở Sài Gòn

Quán phở đông nườm nượp, chủ phải dùng cân tính thịt cho khách ở Sài Gòn

Sài Gòn nổi tiếng với những quán như phở xe lửa đầy ắp bánh và thịt bán 70.000 đồng/tô, phở thoang thoảng mùi thuốc bắc có thâm niên hơn 70 năm và quán phở chủ phải dùng cân để tính thịt bán cho khách... Những quán ăn này lúc nào cũng đông nghịt khách.

Được quan tâm