Nhìn lại những khoảnh khắc street style 'xuất thần' của Phí Phương Anh tại Seoul FW SS 2018

Nhìn lại những khoảnh khắc street style 'xuất thần' của Phí Phương Anh tại Seoul FW SS 2018

Trong 'cuộc chiến' street style vừa qua tại Seoul FW, nếu Phí Phương Anh đứng thứ 2 thì hẳn không fashionista nào tự tin nhận vị trí số 1.

Được quan tâm