Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

THỨ HAI, 20/11/2017 15:45:00

Depplus.vn - Đại diện Việt Nam đã trình diễn thành công bộ trang phục 'Hồn Việt' trong phần thi Quốc phục tại Miss Universe 2017 hôm 18/11 vừa qua.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Nguyễn Thị Loan trình diễn bộ trang phục dân tộc mang tên 'Hồn Việt' với hình ảnh nón là và trống đồng đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Bộ áo dài độc đáo này mang đậm dấu ấn Việt Nguyễn Thị Loan trình diễn tự tin, giới thiệu đến bạn bè quốc tế tại Miss Universe 2017

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Phần thi quốc phục luôn được chờ đợi nhất tại các kỳ thi sắc đẹp quốc tế bởi sự hấp dẫn và sáng tạo của các thiết kế. Mỗi thí sinh trình diễn một trang phục mang màu dấu ấn riêng của dân tộc mình. Người đẹp Barbados mặc bộ đồ sexy và rực rỡ đặc trưng cho hình ảnh những cô gái trong lễ hội đường phố ở quốc đảo này.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Người đẹp Angola.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Người đẹp Aruba.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Bahamas.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Bỉ

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Bolivia

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Brazil

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Trung Quốc.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Canada

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Chile

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Colombia

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Costa Rica

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Curacao

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Dominica

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Ecuador

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện El Salvador.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Ghana

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Người đẹp Anh

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện Guatemala

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Người đẹp Honduras

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

 Iceland.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Ấn Độ

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Israel.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Italy

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Lào

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Malaysia

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

 Malta.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Myanmar

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Nicaragua.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Nam Phi

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Thái Lan

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Người đẹp Mỹ

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Virgin Islands.

Nguyễn Thị Loan cùng dàn thí sinh Miss Universe 2017 trình diễn loạt trang phục dân tộc độc đáo

Đại diện  Venezuela.

Tom /MASK

Được quan tâm